ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Αναγυρούντος 22, 166 72 Βάρη

Τηλ. 210 9654610, Fax: 210 9656250

e-mail: info @ dekafoods.gr

Σύντομα κοντά σας